Velkommen til Medtech

- vi er spesialisert innen anestesi, operasjon og neonatal pleie

MEDTRONIC & AUTOLOG

Vi representerer Medtronic innen autotransfusjon og Autolog er en av de mest brukte maskinene i Norge og Norden.


Nå er den nye modellen Autolog IQ kommet, som ytterligere forenkler bruken.NEOTECH PRODUCTS & DELTA MEDICAL

Vi har spesialiserte produkter innen neonatal pleie og hjemmebehandling: EKG, SpO2, respirasjon, sug, apnèovervåkning, varmemadrass, bilirubinskanner, medisinske smokker og sterile NaCl-servietter.BLUESURGICAL APS

Vi leverer Serom tappesett - et nytt enhåndssystem basert på vakumbeholder på 400 og 600 ml.BLUEENDO

Vi representerer Blueendo, som har effektive uterusmanipulatorer i semi-engangs og flergangs keramikk til hysterectomi manuelt og til robot. Innen gynekologisk operasjon leverer vi til de fleste sykehus i Sverige.RanD BIOTECH

HIPEC behandling som er palliativ cancerbehandling.INSPIRATION HEALTHCARE

Varmemadrasser til pasientvarming under operasjon og intensivbehandling. Voksne, barn og dyr.